opc_loader

Maandelijks inclusief

Volledige verzorging van uw beplanting met minimaal twaalf onderhoudsbezoeken per jaar inclusief 100% garantie.

Werkzaamheden

Frequentie

Planten schoonmaken d.m.v. afnemen

4x per jaar

Draaien van plantenbakken om eenzijdige ontwikkeling te voorkomen

4x per jaar

Afgestorven plantmateriaal verwijderen en op een milieubewuste manier verwerken

min. 12x per jaar

Snoeien van de planten t.b.v. de verjonging en de vormgeving

2x per jaar

Stokken plaatsen of vervangen ter ondersteuning van planten en aanbinden

indien nodig

Curatief bestrijden van schadelijke insecten (Biologisch)

indien nodig

Preventief bestrijden van schadelijke insecten (Biologisch)

4x per jaar

Schimmel en virusinfecties aan de plant verwijderen / bestrijden

indien nodig

Bij afwijkingen vervolgschade zien te voorkomen

indien nodig

Watermeters controleren (en zo nodig vervangen)

min. 12x per jaar

Water toedienen

min. 12x per jaar

Water verversen

indien nodig

Voeding toedienen (zo vaak als nodig)

4x per jaar

Bakken schoonmaken

4x per jaar

Hydrokorrels / substraat aanvullen

indien nodig

Standplaats controle

min. 12x per jaar

Rapportage van vernielingen en beschadigingen

indien nodig

Planten vervangen, die in slechte conditie verkeren

100% garantie (vijf jaar)

 

Alle genoemde werkzaamheden vallen onder de vooraf afgesproken contractprijs inclusief de vervangen planten. Te allen tijde dient hiervoor aan het minimale leefklimaat te worden voldaan. Alleen bij schade door invloeden van buitenaf of door moedwillige vernieling worden de kosten extra in rekening gebracht.

Bij overname van bestaande beplanting wordt vooraf de kwaliteit beoordeeld. Planten die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen worden in overleg vervangen en in rekening gebracht.